6 znamení, že váš muž má nízku sebaúctu (+ 5 spôsobov, ako mu môžete pomôcť)

Nie každý je schopný milovať sám seba tak, ako by mal.

Nízka sebaúcta je často dôsledkom týrania, zanedbávania alebo duševných chorôb, ktoré neboli správne riešené.

Nie každý má to šťastie, aby bol vychovávaný v láskyplnom prostredí s výchovou rodičov, ktorým na nich záleží.

Tieto druhy bojov v živote človeka môžu zanechať trvalý dojem, ktorý je potrebné prekonať.

Sebaláska a sebaúcta sú životne dôležité pre vytváranie láskyplných a zdravých vzťahov s ostatnými ľuďmi.ako rozoznám, že je do teba

Na druhej strane nedostatok sebaúcty môže zničiť vzťahy, či už romantické alebo nie, pretože to spôsobuje, že partneri majú vo vzťahu nerovnaké postavenie.

Partner s nízkou sebaúctou nemusí mať pocit, že si zaslúži lásku alebo pozornosť osoby, ktorá ich miluje, čo môže viesť k negatívnemu správaniu.

Možno nemajú zdravé mechanizmy zvládania alebo si nevážia to, čo do vzťahu prinesú.Osoba s nízkou sebaúctou môže alebo nemusí vedieť, že má tento problém. Ak si uvedomujú svoj problém, možno ho nedostali pod kontrolu a stále na ňom môžu pracovať.

Ostatní si možno neuvedomujú, že majú problémy so sebaúctou, pretože nechápu rozdiel medzi zdravou a nízkou sebaúctou.

Aj keď sú rady podobné pre obe pohlavia, v tomto článku sa zameriame na mužov s nízkou sebaúctou a na to, ako ich partnerky dokážu problém identifikovať a pomôcť pri liečbe nejakou formou.

Aké sú príznaky nízkej sebaúcty u mužov?

Ak si myslíte, že muž, s ktorým máte vzťah, má problémy so sebaúctou, ako to môžete zistiť?

Sledovanie týchto znakov vám pomôže cítiť sa istejšie pri hodnotení situácie.

1. Možno nebudú schopní zvládnuť negatívnu kritiku.

Negatívna kritika sa často stretne s nepriateľstvom a hnevom.

Muž s nízkou sebaúctou často vezme akúkoľvek negatívnu kritiku ako osobný útok, či už je alebo nie je.

Môžu brať neosobnú kritiku a vyfukovať ich z miery alebo sa pokúsiť spojiť ich s aspektom svojej vlastnej osobnosti.

Napríklad: muž urobí pri vypracovaní problému jednoduchú chybu. Môžu z kritiky urobiť chybu mysliac si, že sú hlúpi alebo nekompetentné, keď to mohla byť len chyba, ktorej by sa mohol dopustiť ktokoľvek.

2. Môžu byť priľnavý, emočne potrebný alebo neisté.

Muž s nízkou sebaúctou často potrebuje veľa ubezpečenia, že si zaslúži byť milovaný, pretože nemá pocit, že by to, čím prispieva do vzťahu, bolo rovnako dôležité ako jeho partnera.

Určitá neistota a ubezpečenie je v poriadku, ale neustála potreba sa stáva odtokom pre osobu, od ktorej sa žiada, aby ju poskytla.

Neustále vyžadovanie pozornosti a uistenia narúša vzťahy.

3. Možno budú potrebovať neustále overovanie svojho vzhľadu alebo schopností.

Nadmerná kompenzácia pokusom o zdokonalenie vzhľadu alebo schopností človeka môže viesť k nízkej sebaúcte.

Osoba s nízkou sebaúctou môže potrebovať iných ľudí, aby videli, ako dobre alebo dokonale vyzerajú, a overili si to, aby si mohli povedať, že majú hodnotu a hodnotu.

Problém je, že je to väčšinou povrchné a výsledný pozitívny pocit netrvá.

ako vyzerať pekne, ak ste škaredý

Pýcha na svoj vzhľad alebo schopnosť nie je zlá. Až keď bude potreba overenia a dokonalosti zachádzaná do extrému, spôsobí to vážne problémy.

4. Môžu sa chváliť tým, čo urobili, hmotným majetkom, ktorý vlastnia, alebo sa zapojiť do jednania.

Muži, ktorí majú istotu s dobrou sebaúctou, sa spravidla nemusia cítiť väčšie ako ľudia v ich okolí.

Tí, ktorí majú nízku sebaúctu, môžu poukazovať na svoje hmotné statky ako na dôkaz svojich úspechov a vlastnej hodnoty.

Môžu tiež poukazovať na veci, ako sú rozsiahle cestovanie, dobrovoľnícka práca alebo miera súcitu, aby si dali zmysel pre hodnotu a hodnotu.

5. Môžu byť majetnícky a žiarli na ostatných ľudí, ktorým sa venuje pozornosť.

Vo vzťahu sa to prejaví ako napríklad neustále posielanie textových správ, keď ste od seba, zasielanie správ, keď ste v noci, a potreba neustáleho prihlasovania.

Môžu byť žiarlivý akýchkoľvek priateľstiev a vzťahov, ktoré máte s inými ľuďmi vrátane ďalších členov rodiny.

Môžu vyžadovať, aby ste vedeli, čo robíte alebo kam smerujete, kedykoľvek ste od seba.

Niektorý záujem je opäť v poriadku, ale keď je invazívny a blíži sa úrovniam mikromanažmentu, môže to vyvolávať obavy.

6. Môžu sa skrývať za sebazničujúci humor a odvracať komplimenty.

Sebazničujúci humor je momentálne trendy. Slúži tiež ako vhodný štít na potlačenie a odvrátenie akýchkoľvek druhov komplimentov alebo pozitívnej výstuže, ktoré môžu byť poskytnuté.

Muži s nízkou sebaúctou sa môžu snažiť zmeniť akékoľvek pozitívne tvrdenia o sebe na žart, oprášiť ich alebo minimalizovať.

Môžu použiť humor na zníženie dopadu alebo neprijať pochvalu, pretože sa necítia byť hodní tých pozitívnych slov.

Sebapodceňujúci humor môže byť v malých dávkach zábavný, ale je to tiež vhodná maska, ktorá zabráni iným ľuďom v príliš blízkom pohľade alebo odmietnutí akýchkoľvek pozitívnych a potvrdzujúcich slov.

Je to iba niekoľko vecí, ktoré by mohli poukazovať na nízku sebaúctu u muža.

Je dôležité mať na pamäti, že ľudia nie sú dokonalí a budú mať chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Každý sa niekedy cíti neistý alebo nemilovaný. Nie je to nespravodlivé alebo nereálne chcieť vedieť, či je milovaný človek v bezpečí a je o neho postarané.

Dôvodom na obavy sú situácie, keď sú tieto veci zachádzané do extrémov alebo sú neustále v negatívnej prítomnosti.

Môže sa vám tiež páčiť (článok pokračuje ďalej):

Ako podporím muža s nízkou sebaúctou?

Ak ste presvedčení, že muž vo vašom živote má nízku sebaúctu, a 6 vyššie uvedených znakov iba potvrdilo vaše podozrenie, čo môžete urobiť, aby ste mu pomohli?

1. Skúste zmierniť svoj hnev a frustráciu patiencom.

Môžu neustále hovoriť sami sebou, druhá hádať o ich hodnote a snažiť sa znovu potvrdiť, aké sú hrozné.

Čím pomalšie sa budete hnevať, tým pozitívnejší vplyv na ich ceste budete mať.

Bude frustrujúce počuť niekoho, koho milujete a záleží vám na tom, ako sa pokúša zbúrať samých seba, ale snažte sa na neho čo najviac hádzať hnev a frustráciu.

2. Ponúknite mu úprimné, realistické komplimenty.

Nesnažte sa falošne nafúknuť jeho ego. Jeho mozog bude hľadať dôvody na odmietnutie akýchkoľvek pozitívnych slov, ktoré mu prídu do cesty, takže buďte úprimní a realistickí.

Čím sú vecnejšie, tým ľahšie sa dá zdôrazniť, že tieto slová sú pravé.

Malé komplimenty majú tendenciu fungovať lepšie ako väčšie komplimenty. Menšie komplimenty za dlhšie obdobie môžu pomôcť vybudovať jeho sebadôveru.

3. Precvičujte si aktívne počúvanie, aj keď je to ťažké.

Jedným z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť, aby sa cítil skutočne počutý a validovaný, je aktívne počúvať, čo hovoria, aj keď to, čo hovoria, nie je pozitívne.

john cena hovorí o meme

Ak niekoho odstrihnete alebo zrušíte jeho myšlienky, môže to spôsobiť viac škody ako úžitku, pretože sa u neho bude cítiť, že nemôže byť čestný alebo nájsť podporu.

Nemusíte s ním súhlasiť. Angažovaním sa mu budete môcť pomôcť nájsť cestu k pomoci, ktorú potrebuje.

4. Pochopte, že bude defenzívny.

Defenzíva je bežná pre človeka s nízkou sebaúctou, pretože sa snaží chrániť to, čo je v jeho vnútri krehké.

Aj neutrálna kritika môže byť prijatá tvrdo a negatívne a negatívna kritika bude pravdepodobne tvrdá a hlboká, čo bude mať pravdepodobne za následok hádku a hnev.

Žartovanie na jeho účet, bez ohľadu na to, ako ľahkovážne, to možno považovať za priamy útok na jeho pocit vlastnej hodnoty.

Nemusíte chodiť po vaječných škrupinách, len si uvedomte, že niektoré slová budú prijaté negatívnejšie ako iné.

5. Snažte sa prijať a byť empatický k tomu, ako sa cíti.

Milovať niekoho prináša so sebou veľa jasných pocitov, názorov a vnímaní osoby, ktorú milujete.

Muž s nízkou sebaúctou, ktorý nemiluje sám seba, sa nebude vidieť takmer rovnakými očami.

Pocity, ktoré majú k sebe, budú pravdepodobne prinajlepšom neutrálne a pravdepodobne negatívne.

Schopnosť akceptovať, že to o sebe cíti takto, vám pomôže zvládnuť váš hnev a frustráciu, keď sa budete prepracovávať k negatívam.

Viac trpezlivosti mu dá viac priestoru na to, aby mohol stavať na svojich vlastných základoch.

Čo ak moja podpora nestačí?

Nešťastnou realitou je, že nízke sebavedomie je často výsledkom ďalších problémov, ktoré je potrebné vyriešiť.

Týmito problémami môžu byť drsné detstvo, dospelosť, toxické vzťahy alebo akékoľvek iné zložité veci, ktoré na človeka zanechávajú negatívny dojem.

Zranenie, ktoré tieto veci spôsobia, nie je zvyčajne nič, čo by milovaný človek mohol napraviť.

ako nepriamo povedať chlapovi, že sa mu páčiš

Tento typ vecí môže opraviť iba sám muž a zvyčajne bude potrebovať pomoc certifikovaného odborníka na duševné zdravie.

Môže prísť bod, keď nebudete mať pocit, že môžete naďalej podporovať muža, ktorého milujete.

Je to poľutovaniahodné, ale je to tak.

Pokus o podporu niekoho s nízkou sebaúctou sa môže až príliš ľahko vyvinúť do vzťahu emočne zneužívajúceho, pretože ten človek nezvláda dobre alebo sa snaží zlepšovať.

Ak zistíte, že ste neustále znepokojení, vystresovaní alebo emočne vyčerpaní, možno budete musieť prestať a znovu preskúmať, či je vzťah dostatočne zdravý na to, aby v ňom zostal.

Nemôžete prinútiť niekoho, aby si pomohol, a nemôžete napraviť nikoho iného ako seba.

Všetko, čo sa môžete pokúsiť urobiť, je podporiť ich, keď kráčajú po svojej ceste a viesť ich ku kanálom, kde môžu získať potrebnú pomoc.

Láska niekedy nestačí na to, aby ľudia držali pokope a stále môžete niekoho milovať na diaľku, ak je to pre vás oboch najlepšie.

Stále si nie ste istí, čo robiť v otázkach úcty k vášmu mužovi? Chatujte online s odborníkom na vzťahy z Relationship Hero, ktorý vám pomôže zistiť veci. Jednoducho.

Táto stránka obsahuje pridružené odkazy. Dostávam malú províziu, ak sa rozhodnete niečo kúpiť po kliknutí na ne.